Certyfikaty

Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja.

Zwalczanie pluskiew.

Biolog terenowy - jego rola i cele działania.

Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej.

Zwierzęta konfilktowe stanowiące zagrożenia w miastach i obiektach przemysłowych.

Integrowana ochrona eksponatów mezealnych przed szkodnikami.

Ochrona ziarna przed szkodnikami magazynowymi. Owady latające i ich zwalczanie w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

Ochrona budynków przed szkodnikami na etapie projektowania.

Szkodniki techniczne drewna i ich zwalczanie za pomocą nowego produktu biobójczego.

Analiza przyczyn źródłowych występowania szkodników w obiektach. Ocena ryzyka w zakładzie produkcyjnym. Plan zarządzania ryzykiem.

Warsztaty Killgerm.

Zasady certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16636. Usługi ochrony przed szkodnikami - Wymagania i kompetencje.