Certyfikaty

Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja.

Zwalczanie pluskiew.

Biolog terenowy - jego rola i cele działania.

Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej.

Zwierzęta konfilktowe stanowiące zagrożenia w miastach i obiektach przemysłowych.

Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami.

Ochrona ziarna przed szkodnikami magazynowymi. Owady latające i ich zwalczanie w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

Ochrona budynków przed szkodnikami na etapie projektowania.

Szkodniki techniczne drewna i ich zwalczanie za pomocą nowego produktu biobójczego.

Analiza przyczyn źródłowych występowania szkodników w obiektach. Ocena ryzyka w zakładzie produkcyjnym. Plan zarządzania ryzykiem.

Warsztaty Killgerm.

Zasady certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16636. Usługi ochrony przed szkodnikami - Wymagania i kompetencje.

Biologia oraz zwalczanie meszek i komarów

DDD w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność

DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych

Deratyzacja

Dezynfekcja

Dezynsekcja

Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja

Metody zamgławiania

Nowe regulacja prawne Wspólnoty Europejskiej w produkcji i obrocie żywności oraz pasz"

Pest control (zwalczanie szkodników)

Rola i znaczenie DDD w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łancuchu produkcyjnym - "od pola do stołu konsumenta"

Świadectwo Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

Wdrażanie systemu HACCP z uwzględnieniem zagadnień DDD

Zwłoki, odpady biologiczne i chemiczne - zagrożenia i procedury postępowania