USŁUGI JAKIE OFERUJEMY!

Deratyzacja

Zwalczanie gryzoni
  • Zwalczanie myszy, szczurów
  • Zwalczanie kretów, nornic  • Podczas zabiegów deratyzacji likwidujemy zagrożenia (przenoszenie chorób, szkody w magazynach, niszczenie upraw ogrodowych) ze strony szkodliwych gryzoni, występujących w pomieszczeniach mieszkalnych, zakładach pracy, działkach i ogrodach. Opracowujemy i wdrażamy programy zabezpieczenia obiektów przed gryzoniami zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dla systemów jakości HACCP i innych.