Certyfikaty

"Wymagania nowego wydania normy IFS v. 7, BRC Food, BRC Packaging, ISO 22000, FSSC 2200, GMP+ z obszaru ochrony przed szkodnikami"

"Wymagania standardu IFS Food w wersji 7 – zarządzanie szkodnikami w zakładach spożywczych"

"Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2018"

"Podstawy dezynfekcji. Dezynfekcja w zakładach opieki zdrowotnej w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniach z zagrożeniem od koronawirusa SARS-CoV-2"

"Zabiegi ozonowania w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniach i w zakładach opieki zdrowotnej z zagrożeniem epidemiologicznym"

"Zabiegi ozonowania w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniach i w zakładach opieki zdrowotnej z zagrożeniem epidemiologicznym"

"Profesjonalne metody dezynfekcji w walce z epidemią COVID-19"

"KORONAWIRUS"

"Wyzwania w zwalczaniu insektów ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni porowatych - przełomowa formulacja K-Othrine Patrix"

"Przegląd chemicznych metod zwalczania owadów latających na przykładzie muchy domowej i osowatych"

"Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin"

"Wymagania standardu BRC Food ver. 8 oraz BRC Packaging and Packaging Materials ver. 6 z obszaru ochrony przed szkodnikami"

"Wymagania standardu GLOBALG.A.P. w produkcji owoców i warzyw"

"Świadectwo specjalisty w zakresie Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji"

"TUV SUD - IFS Food v6.1"

"Praktyczne zastosowanie nowoczesnych preparatów mikro-kapsułkowanych w dezynsekcji oraz profesjonalna dezynfekcja w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków"

"Analiza przyczyn źródłowych występowania szkodników w obiektach. Ocena ryzyka w zakładzie produkcyjnym. Plan zarządzania ryzykiem"

"Szkodniki techniczne drewna i ich zwalczanie za pomocą nowego produktu biobójczego XiIiX Gel"

Zwierzęta konfilktowe stanowiące zagrożenia w miastach i obiektach przemysłowych.

Warsztaty Killgerm

"Ochrona ziarna przed szkodnikami magazynowymi. Owady latające i ich zwalczanie w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków"

"Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami"

"Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej"

Zasady certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16636. "Usługi ochrony przed szkodnikami - Wymagania i kompetencje"

"Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji"

"Biolog terenowy - jego rola i cele działania"

"Ochrona budynków przed szkodnikami na etapie projektowania"

Zwalczanie pluskiew

Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja

"Zwłoki, odpady biologiczne i chemiczne - zagrożenia i procedury postępowania"

"Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej w produkcji i brocie żywności oraz pasz"

"Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków"

Tytuł SPECJALISTY w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

"DERATYZACJA"

"DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych"

"Wymogi sanitarne w przemyśle paszowym z uwzględnieniem dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji"

"DEZYNFEKCJA"

"Biologia oraz zwalczanie meszek i komarów"

"DEZYNSEKCJA"

"Zwalczanie szkodników w małych przedsiębiorstwach spożywczych wdrażających system HACCP"

"Rola i znaczenie DDD w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym - od pola do stołu konsumenta"

Upoważnienie do stosowania preparatu: "Żel do równoczesnego zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka i grzyba Guignardia aesculi metodą iniekcji na kasztanowcach"

"Zwalczanie Szkodników Sanitarnych w Przetwórstwie Spożywczym w Świetle integracji z Unią Europejską"

"DEZYNFEKCJA WODY"

"METODY ZAMGŁAWIANIA"

"Rola Zakładów DDD w zagrożeniach epizootycznych - pryszczyca"

"wdrażanie systemu HACCP z uwzględnieniem zagadnień DDD"